AccreditatieAccreditatie, naar een cultuur van permanente verbetering

Als ziekenhuis hechten wij bijzonder veel belang aan patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg. Daarom werd in de loop van 2014 binnen AZ Heilige Familie Rumst de eerste fase opgestart van een accreditatietraject onder de vorm van veiligheidsrondes.

Door het opzetten van een reeks kwaliteitsbevorderende acties doorheen het hele ziekenhuis willen wij op termijn dit accreditatietraject succesvol afronden.  Het einddoel is het behalen van het NIAZ/Qmentum kwaliteitslabel.

NIAZ staat voor “Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg”.  Dit onafhankelijk instituut nam in 2012 het Canadese accreditatiesysteem Qmentum over, een internationaal wijd verspreid accreditatieprogramma.

NIAZ onderzoekt aan de hand van externe audits in welke mate een ziekenhuis voldoet aan een aantal objectieve eisen inzake algemeen niveau en niveau van de zorgprocessen.  Voldoet een ziekenhuis aan de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en verankert het dit kwaliteitsniveau in de gehele organisatie, dan krijgt het een accreditatielabel dat vier jaar geldig is.  Vanaf de toekenning van dit label start een nieuwe accreditatiecyclus.  Een volledige hertoetsing vindt plaats na het verstrijken van deze termijn.

Voor een ziekenhuis is een dergelijk kwaliteitslabel, toegekend door een externe en onafhankelijke organisatie, een belangrijke officiële erkenning.  Het bevestigt dat het ziekenhuis doorheen zijn hele organisatie en in alle afdelingen veilige zorg verstrekt van een hoge kwaliteit.

 

De best mogelijke zorg leveren voor al onze patiënten

Accreditatie stimuleert ziekenhuisbrede kwaliteitsvolle zorg en vormt een essentieel onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Het accreditatietraject dat in AZ Heilige Familie Rumst is ingezet
zal leiden tot een cultuur van permanente zelfevaluatie en
verbetering:

  • screenen en evalueren van wat we doen
  • kijken hoe het beter kan
  • verbeteracties opzetten en meten of ze het gewenste resultaat hebben

Dit alles met maar één doel voor ogen:

de best mogelijke zorg leveren voor al onze patiënten!