Fusie met Sint-Jozefkliniek BornemAZ Heilige Familie bereidt momenteel de fusie met de Sint-Jozefkliniek Bornem voor

Eind 2016 beslisten de raden van bestuur van AZ Heilige Familie en Sint-Jozefkliniek Bornem om fusiegesprekken op te starten.  Momenteel werkt een implementatiestuurgroep aan het fusieplan en zijn gesprekken opgestart met alle betrokken partijen, met de intentie om op 01.01.2018 samen als 1 ziekenhuis jou als patiënt in deze zorgregio zo optimaal mogelijk op te vangen.