Multidisciplinair oncologisch handboekIn België en in de meeste Europese landen gelden algemene regels met betrekking tot de aard en de toediening van cytostatica.

Het betreft hier algemeen geldende guidelines met betrekking tot diagnose en therapie van gezwelziekten, die in het multidisciplinair oncologisch handboek (MOH) opgenomen zijn.
Dit werd in samenspraak met AZ Sint-Maarten Mechelen opgemaakt en geldt dan ook in alle ziekenhuizen met dit zorgprogramma oncologie.

Wens je dit multidisciplinair oncologisch handboek te raadplegen, kan je contact opnemen met de communicatieverantwoordelijke van ons ziekenhuis..