SpoedgevallenDienst spoedgevallen voor dringende medische hulp

Op de dienst spoedgevallen van AZ Heilige Familie kan je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht voor dringende medische hulp.  Geen reden tot paniek dus als jij – of een van je naasten – een ongeval heeft of acuut ziek wordt.  Onze spoedafdeling staat dag en nacht voor je klaar.

Als patiënt krijg je op de spoedafdeling een hooggespecialiseerde opvang.  Hiervoor staan zowel onze spoedartsen als de verpleegkundigen van deze dienst garant.  Spoedartsen zijn specifiek opgeleid voor het verstrekken van gespecialiseerde hulp in de urgentiegeneeskunde.  Meer dan 95% van de verpleegkundigen van de spoeddienst dragen de bijzondere beroepstitel “spoed en intensieve zorgen”.

Het materiaal en de apparatuur van de dienst spoedgevallen en de manier waarop deze afdeling georganiseerd is ondergaan regelmatig federale externe controles.

 

Wat moet je doen bij plotse ernstige ziekte of ongeval?

Bel voor dringende hulp altijd de nummers 100 of 112:

 • vermeld duidelijk je naam en de plaats van het ongeval of waar je op dat moment vertoeft
 • schets zo duidelijk mogelijk de situatie en de feiten die zich voordoen

De hulp die wordt uitgestuurd is afhankelijk van de ernst van de feiten en bestaat uit:

 • een ziekenwagen
 • een PIT (*)
 • en/of een MUG-team

Deze hulpverleners brengen jou of het slachtoffer naar het dichtstbijzijnde of het meest aangewezen ziekenhuis, afhankelijk van de medische zorgen die nodig zijn.

(*) Naast onze spoeddienst beschikken wij ook over 1 van de twee officieel erkende PIT-teams in de provincie Antwerpen.  Een PIT-team situeert zich tussen een gewone ziekenwagen en een MUG-team.  Deze wagen wordt bemand door een verpleegkundige met de bijzondere beroepstitel “spoed en intensieve zorgen”. Deze hoogopgeleide verpleegkundige mag volgens streng bepaalde procedures levensreddende medische handelingen stellen in afwachting van het ter plaatse komen van een MUG.

 

 

Je kan je ook spontaan op de spoeddienst melden indien je de verplaatsing zelf kan maken en je de medische situatie als dringend ervaart. Wend je voor niet-dringende aandoeningen, ziektes of pathologieën altijd eerst tot je huisarts.
Van vrijdagavond 19.00u tot maandagmorgen 07.00u kan je eveneens terecht bij huisartsenwachtpost N16 indien je dringend een huisarts nodig hebt.

 

 

Wat gebeurt er als je aankomt op de dienst spoedgevallen?

Een verpleegkundige en een administratief medewerker vangen je op bij je aankomst op spoed.

Zij zullen je vragen naar de volgende gegevens:

 • de reden waarom je naar de spoedafdeling komt
 • je identiteitskaart
 • medicatie die je eventueel thuis neemt
 • of je een verwijsbrief hebt van de huisarts of de arts van wacht
 • eventuele verzekeringspapieren van je werkgever, school of sportclub
 • je Europese verzekeringskaart en/of relevante gegevens van een zorgverzekeraar 

 

 

Verstrek deze informatie zo snel mogelijk zodat de nodige onderzoeken en je spoedbehandeling onmiddellijk kunnen starten. Misschien heb je al deze gegevens en documenten niet op voorhand kunnen meenemen omwille van de dringende aard van je spoedopname.  Geen nood!  Vraag een familielid of een vertrouwenspersoon om ze zo snel mogelijk aan het ziekenhuis te bezorgen.

 

Wachttijden op de spoeddienst

Medewerkers van de spoedafdeling bepalen op een objectieve manier de aard en de dringendheid van je medische situatie wanneer je op spoed aankomt.  Dit doen ze op basis van het Manchester Triage Systeem.  Deze objectieve meetschaal telt 5 urgentiecategorieën, gaande van een urgentie tot levensbedreigend.

Afhankelijk van hun bevindingen word je in een aangepaste onderzoekbox opgevangen.  Via het triagesysteem bepalen ze de juiste volgorde van behandeling van de patiënten die zich op de spoedafdeling bevinden.  Patiënten die na jou zijn binnengekomen maar die in een hogere urgentiecategorie vallen zullen mogelijk voorrang krijgen.

Dit kan betekenen dat je verblijf op de spoeddienst soms enige tijd kan duren.  Al het nodige wordt echter gedaan om de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden.

Daarom is het belangrijk dat je voor minder dringende medische problemen eerst je huisarts contacteert.  Onder minder dringend verstaan we zaken zoals: kleine ongelukjes, kleine snijwondjes, verstuikingen, verkoudheden, tandpijn, chronische klachten, enz.  Hierdoor worden de wachttijden voor jezelf en voor de patiënten op de spoeddienst tot een minimum beperkt. 

Let wel, bij de minste twijfel ben je uiteraard altijd welkom op onze spoedafdeling.

Beperk het aantal personen die jou in de spoedopvangbox vergezellen omwille van praktische en organisatorische redenen tot twee.

 

Hoe verloopt je verdere verblijf op de dienst spoedgevallen?

Een verpleegkundige vangt je bij aankomst op de spoedafdeling op.  Daarna word je door een van onze spoedartsen onderzocht.  Hij of zij bespreekt met jou de onderzoeken en behandelingen die het dringendst zijn.  Indien nodig vraagt de spoedarts een specifieke specialist in dringende medisch zorg om een diepgaander onderzoek te doen of een behandeling te starten.

Blijkt dat een onmiddellijke ziekenhuisopname noodzakelijk is, dan wordt dit in samenspraak met jou geregeld.  Eventueel word je vanuit de spoeddienst doorverwezen naar een centrum voor een verdere gespecialiseerde (universitaire) behandeling. 
Dit gebeurt voornamelijk indien een opname gewenst is voor pediatrie, psychiatrie, neurochirurgie, cardiologische interventies of cardiochirurgie.  Ons ziekenhuis kan deze diensten immers niet zelf aanbieden, maar heeft hiervoor wel samenwerkingsverbanden met UZA, Middelheim en het psychiatrisch centrum van Duffel.

Gelukkig kunnen de meeste patiënten die op spoed onderzocht en behandeld worden gewoon terug naar huis.  Meestal wordt er dan wel een afspraak gemaakt voor verder onderzoek in het ziekenhuis of bij je huisarts.  Je krijgt hiervoor de nodige raadgevingen en voorschriften mee.

Ook attesten voor je werkgever of school ontvang je op de spoeddienst.  Vervoer naar huis kan eveneens geregeld worden indien je dit wenst. Vergeet bij het verlaten van de spoedafdeling niet om je identiteitskaart mee te nemen.

Opmerkingen en suggesties over de spoedafdeling zijn steeds welkom.  Met klachten kan je terecht bij de verantwoordelijke van de dienst zelf.  Blijf je echter ontevreden over bepaalde situaties of feiten, wend je dan tot de ombudsdienst van het ziekenhuis.

 

Nuttige telefoonnummers in geval van noodsituaties:

 • dringende medische hulp:
100-112
 • brandweer:
100
 • politie:
101
 • ziekenvervoer ACA:
03 844 33 33
 • teleonthaal:
106
 •  child focus:
110
 •  antigifcentrum:
070 245 245
 •  zelfmoordpreventie:
02 649 95 55
 •  aidstelefoon:
02 649 95 55
 •  drugslijn:
078 15 10 20
 •  wachtdienst apothekers:
0903 99 000 of www.apotheek.be
 •  wachtdienst huisartsen:
www.mediwacht.be
 •  wachtdienst tandartsen:
0903 399 69 of http://www.tandarts.be/wachtdienst

 

 

Onze spoedgevallendienst is erkend als gespecialiseerde spoedgevallenzorg en voldoet hiervoor aan de normen volgens het KB van 27 april 1998.

 

 

Gilot Christian - hoofdverpleegkundige
Route 121
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Dinsdag 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Woensdag 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Donderdag 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Vrijdag 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Zaterdag    
Zondag    

dr. Van Hul Idalia - diensthoofd urgentiegeneeskunde
Urgentiegeneeskunde
Route 121
+32 (0)3 880 95 20
+32 (0)3 880 95 95
Werkt aan conventietarief
  Voormiddag Namiddag
Maandag 09:00 - 12:00 12:00 - 14:00 
Dinsdag    
Woensdag    
Donderdag 09:00 - 12:00 12:00 - 14:00
Vrijdag    
Zaterdag    
Zondag