Digitale uitwisseling patiëntengegevensGoede communicatie in de zorgsector is van levensbelang

Voor AZ Heilige familie is een snelle en accurate communicatie met de huisartsen van onze patiënten uiterst belangrijk. Zij staan immers in eerste lijn tot de patiënten die in ons ziekenhuis verzorgd worden.

Wij doen al het nodige om je als huisarts te informeren over de toestand van jouw patiënten. Zowel hun opname als hun ontslag uit het ziekenhuis worden je gemeld.

Om met alle betrokken partijen en zorgverleners snel tot een juiste diagnose te kunnen komen, is het belangrijk dat iedereen over dezelfde medische informatie beschikt. Voor de uitwisseling en verspreiding van medische patiëntengegevens maken wij gebruik van Hector. Deze medische telematica dienstverlening beveiligt verzonden gegevens d.m.v. het eHealth certificaat, zodat de privacy van jouw patiënten niet geschonden wordt.

Via Hector kan je als huisarts protocols, labo-uitslagen en ontslagbrieven elektronisch ontvangen en integreren in jouw patiëntendossier.
Voor toegang tot het medisch beeldmateriaal van jouw patiënt is een webviewer in opmaak, ter vervanging van de CD's.  Deze webviewer zal een van de komende maanden in gebruik worden genomen.

Heb je meer informatie nodig omtrent het medisch dossier van jouw patiënt, dan kan je die verkrijgen bij de behandelend arts in het ziekenhuis.

Wil je meer weten over Hector of heb je vragen of opmerkingen over dit systeem, richt je dan tot onze afdeling informatica.