Preoperatieve richtlijnenOm de opname van een patiënt die een heelkundige ingreep dient te ondergaan op een vlotte manier te laten verlopen, bezorgen wij hem/haar ons patiëntenboekje voor de chirurgische patiënt.  Dit boekje wordt meegegeven op de raadpleging. 

Wij onderstrepen het belang om dit boekje goed door te lezen en zo goed als mogelijk in te vullen, eventueel met hulp van jou als huisarts.

Daarnaast vragen wij onze heelkundige patiënten met aandrang om onderstaande informatiefilmpjes aandachtig te bekijken.  Zij informeren hen over de voorbereiding, het verloop en de nazorg van de geplande ingreep.

0. inleiding

1. de voorbereiding

2. algemene anesthesie

3. regionale anesthesie: de ruggenprik

4. regionale anesthesie: de zenuwblokkade

5. na de operatie

Patiëntenfolders: