Betaling raadplegingBetaling raadpleging of ambulante technische prestatie

Vanaf 1 januari 2019 heeft jouw behandelend arts de mogelijkheid een raadpleging of technische prestatie in de polikliniek op volgende manieren te innen:

 • via een factuur

  na een 5-tal weken, per post

 • via rechtstreekse afrekening op de polikliniek

  vlak na de consultatie, cash of bankcontact

Aan patiënten met verhoogde tegemoetkoming en zonder bijkomende verzekering wordt standaard het conventietarief aangerekend.

 

Duidelijke facturen en tarieven

Als de betaling gebeurt per factuur, krijg je ongeveer 5 weken na jouw bezoek aan onze polikliniek een factuur. Deze factuur bevat wettelijk vastgelegde rubrieken:

 • honoraria van zorgverleners (artsen en andere verstrekkers)
 • apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten en medische hulpmiddelen
 • andere leveringen
 • ziekenvervoer
 • diverse kosten
 • BTW op esthetische ingrepen

Op jouw factuur vind je enkel die rubrieken terug die van toepassing zijn op jouw raadpleging. Ze vermeldt verder duidelijk het bedrag dat jij aan het ziekenhuis moet betalen.

Mogelijk ontvang je samen met jouw factuur een wit verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp.
Met dit getuigschrift kan je tussenkomst in de kosten bekomen bij je ziekenfonds.

Alle facturen worden uitsluitend door het ziekenhuis geïnd.

 

Ben je verhinderd of te laat voor jouw consultatie?

Bel ons dan minstens 24 uur op voorhand op het centraal afsprakennummer 03 880 91 90. Anders betaal je 20 euro ereloonkosten.

 

Betaal je ziekenhuisfactuur tijdig

Wij verzoeken je beleefd de factuur te betalen binnen de 2 weken vanaf de verzenddatum.  
Bij laattijdige betaling dienen wij een extra administratieve kost aan te rekenen.