Factuur en tarievenDuidelijke facturen en tarieven

De factuur die een patiënt ontvangt bevat wettelijk vastgelegde rubrieken:

  • honoraria van zorgverleners (artsen en andere verstrekkers)
  • apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten en medische hulpmiddelen
  • andere leveringen
  • ziekenvervoer
  • diverse kosten
  • BTW op esthetische ingrepen

Op jouw factuur vind je enkel die rubrieken terug die van toepassing zijn op jouw raadpleging. Ze vermeldt verder duidelijk het bedrag dat jij aan het ziekenhuis moet betalen.

Mogelijk ontvang je samen met jouw factuur een wit verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp.
Met dit getuigschrift kan je tussenkomst in de kosten bekomen bij je ziekenfonds.

Alle facturen worden uitsluitend door het ziekenhuis geïnd.

 

Ben je verhinderd of te laat voor jouw consultatie?

Bel ons dan minstens 24 uur op voorhand op het centraal afsprakennummer 03 880 91 90. Anders betaal je 20 euro ereloonkosten.

 

Betaal je ziekenhuisfactuur tijdig

Wij verzoeken je beleefd de factuur te betalen binnen de 2 weken vanaf de verzenddatum.  
Bij laattijdige betaling dienen wij een extra administratieve kost aan te rekenen.