Kamerkeuze en tarievenEen duidelijke factuur voor je ziekenhuisopname

De factuur die je als patiënt ontvangt bevat wettelijk vastgelegde rubrieken:

  • de verblijfskosten
  • forfaitair aangerekende kosten
  • apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten en medische hulpmiddelen
  • honoraria van zorgverleners (artsen en andere verstrekkers)
  • andere leveringen
  • ziekenvervoer
  • diverse kosten
  • BTW op esthetische ingrepen
  • totalen

Op jouw factuur vind je enkel die rubrieken terug die van toepassing zijn op jouw hospitalisatie.
Deze factuur vermeldt duidelijk het bedrag dat jij aan het ziekenhuis moet betalen.  Zit er bij je factuur een wit verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp, dan kan je hiermee tussenkomst in de kosten bekomen via je ziekenfonds of mutualiteit.

Alle facturen worden uitsluitend geïnd door het ziekenhuis.

In principe ontvang je jouw ziekenhuisfactuur voor het einde van de maand die volgt op de maand van je ziekenhuisverblijf. Wij verzoeken je beleefd de factuur te betalen binnen de 2 weken vanaf de verzenddatum.  
Bij laattijdige betaling zien wij ons helaas genoodzaakt extra kosten aan te rekenen.

 

Heb je nog vragen rond jouw ziekenhuisfactuur of wens je meer informatie?

Je kan hiervoor terecht bij de dienst facturatie.  Zij helpen jou graag verder.