Hart en bloedvatenEen professioneel team van 4 cardiologen

In AZ Heilige Familie is een team van 4 cardiologen werkzaam.  Zij zijn gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van aandoeningen van het hart en de grote bloedvaten.

Je kan bij onze cardiologen terecht voor behandeling van de volgende ziekten van het hart:

 • coronaire ziekten ingevolge aderverkalking en verstopte hartslagaders, wat kan leiden tot een hartinfarct of pijn op de borst tijdens een inspanning
 • hartspierziekten, o.a. hartspierontstekingen
 • hartdecompensatie, waarbij je als patiënt kortademig wordt en vocht in je lichaam opstapelt
 • hartklepziekten, o.a. verkalkingen, vernauwingen, lekkages, ontstekingen,…
 • hartritmestoornissen of hartkloppingen die behandeld worden met medicatie of elektrische schokken
 • pacemakerimplantaties bij te trage hartritmes, die eventueel kunnen leiden tot bewustzijnsverlies
 • defibrillatoren die een automatische shock kunnen geven bij levensbedreigende snelle ritmestoornissen
 • te hoge bloeddruk en alle ziektes die hierdoor kunnen ontstaan, zoals hartspierverdikking, nierlijden, beroerte, aderverkalking,…
 • verhoogde cholesterolwaarden in het bloed
 • nazicht van de graad van verkalking in de slagaders van de hals
 • cardiale opvolging bij diabetes- of nierpatiënten

Maak je je zorgen over de toestand van jouw hart, laat dan een algemene cardiale controle uitvoeren in ons ziekenhuis.

Onze artsen verzorgen eveneens preoperatieve hartonderzoeken.  Ook na een hartoperatie kan je bij ons terecht voor een cardiale revalidatie.  Die verloopt in nauwe samenwerking met onze diensten fysiotherapie en kinesitherapie.

 

 

Welke onderzoeken worden uitgevoerd bij een ziekenhuisopname?

Tijdens jouw opname in het ziekenhuis en afhankelijk van jouw ziektebeeld worden een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals een:

 • echografisch onderzoek van jouw hart in rust of onder stress, eventueel gecombineerd met een echo van de slokdarm
 • EKG, dit is een filmpje van het hart
 • 24-uurregistratie van de bloeddruk of het hartritme (holterregistratie)
 • hart- of longfoto
 • nucleair onderzoek van het hart
 • fietsproef
 • echografisch onderzoek om aderverkalking op te sporen of bloedklonters uit te sluiten
 • elektrische shock onder korte verdoving om jouw hartritme te normaliseren
 • controle na de plaatsing van een pacemaker
 • onderzoek van de hartslagaders
 • elektrofysiologisch onderzoek voor hartritmestoornissen

Deze laatste 2 onderzoeken worden door onze cardiologen uitgevoerd in samenwerking met AZ Middelheim.

Over al deze onderzoeken is foldermateriaal aanwezig op de raadpleging en afdeling hart- en vaatziekten.  Je kan in het ziekenhuis ook folders krijgen over verscheidene ziektebeelden en aangepaste leefgewoontes.  Vraag naar deze brochures, ze zijn er om jou duidelijk en gestructureerd te informeren!

Blijkt dat je naast een eventuele hartkwaal ook nog met andere gezondheidsproblemen kampt, dan komt een andere gespecialiseerde arts bij je langs op de kamer. Deze arts wordt dan in “consult” bij jou geroepen.

Een fysiotherapeut komt dagelijks langs op de afdeling hart- en vaatziekten.  Hij helpt je indien nodig met je revalidatie zodat je terug actief aan het dagelijks leven kan deelnemen.

Patiënten met een hartinfarct of verstopte hartslagader komen na ontslag uit het ziekenhuis in aanmerking voor een revalidatieprogramma.  Hierbij leer je onder begeleiding van een fysiotherapeut/kinesist opnieuw je fysieke grenzen kennen in een veilige en gecontroleerde omgeving. 
Tijdens zo’n revalidatie wordt veel aandacht geschonken aan de psychische en maatschappelijke aspecten.  De  cardioloog zal je hiervoor zo nodig doorverwijzen naar de sociale dienst of psycholoog van ons ziekenhuis.

Voor patiënten met hartfalen is gebleken dat deze begeleiding de resultaten gunstig kan beïnvloeden.  De patiënten voelen zich beter en heropnames worden in veel gevallen beperkt.  Deelname aan een revalidatieprogramma gebeurt steeds in samenspraak met je huisarts.

 

Intensieve samenwerking tussen AZ Heilige Familie en ZNA Middelheim

Onze dienst hart- en vaatziekten werkt reeds vele jaren intensief samen met het hartcentrum van het ZNA Middelheim te Wilrijk.

Dr. K. Bultynck en Dr. S. De Groof zijn in het ZNA Middelheim eveneens actief als invasieve cardiologen. In die functie voeren ze hartcatheterisaties uit.  Hierbij wordt de binnenkant van je hartslagaders gefilmd via de polsslagader of de liesslagader.  Wordt er een vernauwing vastgesteld dan plaatsen zij een metalen veertje of een stent om de vernauwing van de hartslagader weg te werken.

Voor een aantal invasieve behandelingen - dus niet met medicatie - werken wij eveneens samen met de dienst cardiologie-elektrofysiologie van het ZNA Middelheim. Het gaat hierbij om het invasief behandelen van hartritmestoornissen of het implanteren van een defibrillator.  Dit is een soort pacemaker die het hart een shock kan geven in geval van levensbedreigende hartritmestoornissen.

Ook voor alle hartoperaties, zoals overbruggingen, hartkleppen,... werken wij samen met de hartchirurgen verbonden aan het hartcentrum van het ZNA Middelheim.

dr. Bultynck Koen - diensthoofd hart en bloedvaten
Hart en bloedvaten
Route 120
+32 (0)3 880 91 90
+32 (0)3 880 91 18
Werkt aan conventietarief
  Voormiddag Namiddag
Maandag 09:00 - 12:30 13:00 - 17:30
Dinsdag   13:00 - 17:30
Woensdag 09:00 - 12:30  
Donderdag 09:30 - 13:00  
Vrijdag 09:00 - 12:30  
Zaterdag    
Zondag    

Dr. Koen Bultynck is als cardioloog afgestudeerd aan het UZ te Gent in 1996.
Naast AZ Heilige Familie is hij ook werkzaam in ZNA Middelheim als consulent invasieve cardiologie.

Je kan voor een raadpleging eveneens terecht in de privé praktijk in Willebroek.

Dr. Koen Bultynck is bovendien sterk geëngageerd als vrijwilliger bij Artsen Zonder Vakantie en bekleedt de functie van bestuurder van de Belgische-Congolese NGO Congodorpen.


dr. Caenepeel Axel
Hart en bloedvaten, hartfalen
Route 120
+32 (0)3 880 91 90 of +32 (0)3 866 13 43
+32 (0)3 880 91 18
Werkt aan conventietarief
  Voormiddag Namiddag
Maandag   15:30 - 17:30
Dinsdag 09:15 - 12:15  
Woensdag 10:00 - 11:30  
Donderdag   15:30 - 17:30
Vrijdag    
Zaterdag    
Zondag    

Dr. A. Caenepeel is een niet-invasief cardioloog, afgestudeerd aan UZ Leuven in 1989.
Je kan voor een raadpleging eveneens terecht in de privé praktijk in Willebroek.

In AZ Heilige Familie is dr. A. Caenepeel eveneens als medisch diensthoofd van de afdeling geneeskunde 1 (D1) mee verantwoordelijk voor de kwaliteit in diagnostiek, behandeling en verzorging van de op inwendige ziekten opgenomen patiënten. 


dr. Cornez Barbara
Hart en bloedvaten
Route 120
+32 (0)3 880 91 90
+32 (0)3 880 91 18
Werkt aan conventietarief
  Voormiddag Namiddag
Maandag 09:00 - 12:30 13:00 - 17:30
Dinsdag   13:00 - 17:30
Woensdag 09:00 - 12:30 13:00 - 17:30
Donderdag   13:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 12:15 13:00 - 17:30
Zaterdag    
Zondag    

dr. De Groof Stefan
Hart en bloedvaten
Route 120
+32 (0)3 880 91 90
+32 (0)3 880 91 18
Werkt aan conventietarief
  Voormiddag Namiddag
Maandag 09:30 - 12:30  
Dinsdag 09:00 - 12:15 13:00 - 17:45
Woensdag 09:00 - 12:15  
Donderdag 09:00 - 12:30  
Vrijdag   13:30 - 17:00
Zaterdag    
Zondag    

Met bijzondere interesse voor:

 • invasieve cardiologie
 • pacing

Dr. Stefan De Groof is als cardioloog afgestudeerd aan de universiteit van Antwerpen in 2001.
Hij is voltijds werkzaam in AZ Heilige Familie en als consulent invasieve cardiologie in ZNA Middelheim.


Nuttige links: