Terug naar huisJe verlaat goed voorbereid het ziekenhuis

Zodra het medisch verantwoord is, geeft de ziekenhuisarts je toestemming om het ziekenhuis te verlaten.  We streven er steeds naar om je ziekenhuisverblijf zo kort mogelijk te houden.  Maar je moet uiteraard voldoende hersteld zijn na de behandeling of ingreep om terug naar huis te mogen keren.

Verlaat je het ziekenhuis zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de arts, dan doe je dit op eigen verantwoordelijkheid en vragen we jou hiervoor een document te ondertekenen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis informeert de specialist je huisarts over het verloop van je ziekenhuisopname en over de nazorg en opvolging die je eventueel thuis nodig hebt.  Voor je het ziekenhuis verlaat bespreekt de verpleegkundige in detail met jou onder welke voorwaarden je naar huis mag gaan.

Indien nodig kan een familielid of een kennis je in het ziekenhuis ophalen. Moet je om medische redenen nog liggend vervoerd worden dan regelt de verpleegkundige een ziekenwagen die je naar huis brengt.

Verder overloopt de verpleegkundige met jou bij het ontslag de volgende belangrijke zaken:

  • een mogelijke vervolgafspraak bij de specialist voor controle
  • instructies voor de nazorg thuis
  • de voorgeschreven geneesmiddelen en je medicatieschema

Heb je op dat moment nog specifieke vragen, stel ze dan zeker aan de verpleegkundige.

In het belang van je gezondheid is het absoluut noodzakelijk dat je stipt de raadgevingen van jouw arts naleeft in verband met je verdere behandeling!

 

Wat als je nog niet naar huis kan?

Heb je na je ziekenhuisopname nog aanvullende zorg nodig, dan kan je die vaak thuis krijgen.
Soms is dit om praktische redenen niet altijd mogelijk.  Dan wordt je verzorging verder gezet in een rust- en verzorgingstehuis, in een revalidatiecentrum, tijdens een kortverblijf,…

Samen met de sociale dienst leidt de verpleegkundige van de afdeling dit alles in goede banen.