Accreditatie 

AZ Heilige Familie is goud waard!

AZ Heilige Familie heeft het gouden internationale NIAZ Qmentum-label voor kwaliteitsvolle zorg behaald met een schitterende score van 97%.

Dit label biedt patiënten, bezoekers en verwijzers de garantie dat het ziekenhuis een patiëntveilige organisatie is die kwalitatieve zorg biedt. Het behalen van het label is een bijzonder mooie erkenning voor het hele team van AZ Heilige Familie. Het ziekenhuis zet gemotiveerd haar inspanningen voort en blijft werken aan continue kwaliteitsverbetering voor haar patiënten!

 

 

Accreditatie, naar een cultuur van permanente verbetering

Als ziekenhuis hechten wij bijzonder veel belang aan patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg. Daarom werd in de loop van 2014 binnen AZ Heilige Familie Rumst de eerste fase opgestart van een accreditatietraject onder de vorm van veiligheidsrondes.

Door het opzetten van een reeks kwaliteitsbevorderende acties doorheen het hele ziekenhuis hebben wij in januari 2018 dit accreditatietraject succesvol afgerond! 

 

Wat is NIAZ?

NIAZ staat voor “Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg”.  Dit onafhankelijk instituut nam in 2012 het Canadese accreditatiesysteem Qmentum over, een internationaal wijd verspreid accreditatieprogramma.

NIAZ onderzoekt aan de hand van externe audits in welke mate een ziekenhuis voldoet aan een aantal objectieve eisen inzake algemeen niveau en niveau van de zorgprocessen.  Voldoet een ziekenhuis aan de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en verankert het dit kwaliteitsniveau in de gehele organisatie, dan krijgt het een accreditatielabel dat vier jaar geldig is.  Vanaf de toekenning van dit label start een nieuwe accreditatiecyclus.  Een volledige hertoetsing vindt plaats na het verstrijken van deze termijn.

Voor een ziekenhuis is een dergelijk kwaliteitslabel, toegekend door een externe en onafhankelijke organisatie, een belangrijke officiële erkenning.  Het bevestigt dat het ziekenhuis doorheen zijn hele organisatie en in alle afdelingen veilige zorg verstrekt van een hoge kwaliteit.

 

De best mogelijke zorg leveren voor al onze patiënten

Accreditatie stimuleert ziekenhuisbrede kwaliteitsvolle zorg en vormt een essentieel onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Dit accreditatietraject waar AZ Heilige Familie voor koos, omarmt een cultuur van permanente zelfevaluatie en verbetering:

  • screenen en evalueren van wat we doen
  • kijken hoe het beter kan
  • verbeteracties opzetten en meten of ze het gewenste resultaat hebben

Dit alles met maar één doel voor ogen:

de best mogelijke zorg leveren voor al onze patiënten!