Communicatie“Geen commentaar”.

Met deze beroemde quote van wijlen Jean-Luc Dehaene kan je in deze tijd van digitale en sociale media geen communicatiebeleid meer voeren.  Een ziekenhuis moet zich openstellen voor zijn klanten en zelfverzekerd de dialoog aangaan.  Onze ‘stakeholders’ – personeel, huisartsen en patiënten – eisen terecht volledig op maat geïnformeerd te worden.

Wij trachten onze doelgroepen te informeren via vooreerst onze website, maar daarnaast ook via interne en externe nieuwsbrieven, via de sociale media,...

Het uiteindelijke doel is en blijft een optimale service aan onze patiënten. Dat kunnen we enkel waarmaken met goed geïnformeerde medewerkers en professionals. Een vlotte informatieoverdracht binnen én buiten onze ziekenhuismuren is dan ook essentieel.

 

Je wenst meer informatie over AZ Heilige Familie?

Je kan ons volgen via:

 

Je hebt nieuws of een suggestie rond communicatie en je wil dit graag melden?

Fijn, we hebben oor voor jou!  Je vindt de contactgegevens van onze communicatieverantwoordelijke onderaan deze pagina. Zij helpt jou graag verder!

 

Je wenst folders of affiches te verspreiden binnen onze ziekenhuismuren?

Voor de verspreiding van eigen tekst- of beeldmateriaal dient voorafgaand aan de communicatiedienst schriftelijk toelating te worden gevraagd.  Affiches of folders die op eigen initiatief worden verspreid binnen onze ziekenhuismuren worden verwijderd.

 

Persbeleid

AZ Heilige Familie verleent zijn medewerking aan de media met het oog op het verstrekken van medische informatie die belangrijk en nuttig is voor het publiek.
Journalisten, cameraploegen en fotografen mogen echter onder geen beding zonder voorafgaandelijke toestemming in het ziekenhuis werken.  Alle perscontacten gebeuren steeds in overleg met de afdeling communicatie.

 

Vermeulen Sofie
Route 114
+32 (0)3 880 90 03
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 09:00 - 13:00 13:30 - 16:30
Dinsdag 09:00 - 13:00 13:30 - 16:30
Woensdag 09:00 - 13:00 13:30 - 16:30
Donderdag 09:00 - 13:00 13:30 - 16:30
Vrijdag 09:00 - 13:00 13:30 - 16:30
Zaterdag    
Zondag