ErgotherapieDe ergotherapeuten trachten dagelijkse handelingen weer mogelijk te maken

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij onze patiënten op ouderdom, na ziekte of na een heelkundige ingreep. Onze ergotherapeuten trachten hierbij de zelfstandigheid van de patiënt zo hoog mogelijk te krijgen.  De ergotherapeuten streven ernaar om de zelfredzaamheid van patiënten - van alle leeftijden - zo hoog mogelijk te krijgen en hen zo een verhoogde kwaliteit van leven aan te reiken.  Wij houden hierbij natuurlijk rekening met de eigen mogelijkheden.
 
De ergotherapeuten werken op verschillende domeinen: 
  • geriatrie
  • neurologie
  • algemene geneeskunde
  • fysische geneeskunde
Binnen deze domeinen leggen we verschillende accenten. Er wordt gewerkt rond valpreventie, cognitieve vaardigheden en activiteiten van het dagelijks leven.
 

Geriatrische patiënten

Een van de belangrijkste taken is advies geven rond valpreventie. Als je regelmatig valt of je wordt in het ziekenhuis opgenomen na een val, gaat de ergotherapeut samen met jou de risicofactoren en de oorzaken in kaart brengen. We overlopen samen de thuissituatie en we bekijken of er eventuele aanpassingen en/of hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Je krijgt ook een brochure mee naar huis met extra informatie en tips om vallen in de toekomst te vermijden. Indien je nood hebt aan een loophulpmiddel, bekijken we de diverse mogelijkheden en oefenen we dit samen tijdens jouw ziekenhuisopname.

Verder trachten de ergotherapeuten de resterende mogelijkheden van de patiënt maximaal te benutten.  We werken - indien nodig multidisciplinair - met nadruk op een verbetering van de activiteiten in het dagelijkse leven.  We observeren het algemeen functioneren en stellen de behandeling hier op af.

 

Neurologische patiënten

Bij neurologische patiënten, bijvoorbeeld na een beroerte, werken we - steeds multidisciplinair - aan een revalidatie met nadruk op de activiteiten in het dagelijkse leven.  We testen hierbij de cognitieve mogelijkheden en observeren het algemeen functioneren.  Dit is een belangrijke taak in het proces.

 

Fysische geneeskunde: locomotorische revalidatie

De afdeling fysische geneeskunde bestaat uit 2 onderdelen:

  • revalidatie na een knie- of heupprothese: de revalidatie van patiënten met prothesen of andere fysische klachten kan zowel tijdens de opname als na ontslag uit het ziekenhuis.
  • revalidatie bij rugklachten: rugpatiënten (patiënten met chronische lage rugklachten en patiënten die recent werden geopereerd) worden behandeld in de rugschool, waar de ergotherapeut samen met de kinesitherapeut en de psycholoog werkt aan jouw revalidatieproces. 
Dedecker Katrien
Route 105
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Dinsdag 09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Woensdag 09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Donderdag 09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Vrijdag 09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Zaterdag    
Zondag    

Boen Dorien
Route 105
+32 (0)3 880 98 28
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Dinsdag 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Woensdag 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Donderdag 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Vrijdag 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Zaterdag    
Zondag    

Somers Anne
Geriatrie 1
Route 6
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 07:30 - 12:20 12:50 - 15:30
Dinsdag 07:30 - 12:20 12:50 - 15:30
Woensdag    
Donderdag 07:30 - 12:20 12:50 - 15:30
Vrijdag 07:30 - 12:20 12:50 - 15:30
Zaterdag    
Zondag    

Van Lierde Karen
Geriatrie 2
Route 6
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag    
Dinsdag    
Woensdag    
Donderdag    
Vrijdag    
Zaterdag    
Zondag