Intensieve zorgenDienst intensieve zorgen voor kritieke en erg zieke patiënten

De dienst intensieve zorgen  is een verpleegafdeling in ons ziekenhuis met een zeer specifiek karakter en een eigen organisatie. Het motto van deze afdeling luidt: "to cure  +  to care".

Patiënten komen op de afdeling intensieve zorgen terecht zowel via een geplande als via een acute opname.  Je treft hier heel kritieke en erg zieke patiënten aan, alsook patiënten die postoperatief intensieve nazorg nodig hebben.

Hoe dan ook, elke patiënt wordt op intensieve zorgen nauwlettend opgevolgd via monitoring van een aantal vitale parameters.  Hoogopgeleide verpleegkundigen verstrekken de best mogelijke zorgen.  De meesten onder hen zijn houder van de speciale beroepstitel "spoed en intensieve zorgen".  Zij hebben daarvoor een bijkomende opleiding succesvol afgrond en volgen jaarlijks specifieke bijscholingen om deze titel te mogen blijven dragen.

3 artsen verzekeren de medische permanentie.  Deze artsen zijn anesthesist en tegelijk ook gespecialiseerd als intensivist. Indien nodig doen de verpleegkundigen en de artsen bijkomend beroep op andere specialisten en  paramedici, zoals: kinesisten, psychologen, de pastorale dienst, de sociale dienst,…

Intensieve zorgen beschikt over 8 bedden in afzonderlijke boxen.  De patiënt wordt voortdurend gevolgd en bewaakt door camerabewaking en allerlei apparatuur naast het bed en de juiste medicatie en aangepaste zorgen worden toegediend.  Deze hoogtechnologische medische apparatuur laat voortdurend geluidssignalen horen.  Dat merk je zeker bij een bezoek aan een patiënt op deze afdeling. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen kennen deze signalen en zullen er steeds alert en aangepast op reageren.

 

De dienst intensieve zorgen is       een gesloten afdeling

Gezien de ernst van de gezondheidstoestand van onze patiënten, is de dienst intensieve zorgen een gesloten afdeling. Daarom is vrij bezoek niet mogelijk.  Bezoekers dienen zich steeds aan de ingang van de afdeling te melden.

 

 

Bovendien wordt in het belang van onze patiënten het aantal bezoekers beperkt tot 2 personen per bed en per bezoekmoment.  De bezoektijd is gelimiteerd tot 2 periodes van telkens 30 minuten.  Voor meer informatie over de bezoekuren van de dienst intensieve zorgen kan je hier terecht. Voor kleine kinderen proberen we een specifieke bezoekregeling uit te werken in samenspraak met de arts en de ouders of familie. Na overleg met het verpleegkundige team kunnen andere bezoekmomenten bij wijze van uitzondering eventueel worden toegestaan.

Bloemen en planten worden op intensieve zorgen niet toegestaan.

Heb je vragen over de dienst intensieve zorgen, stel ze dan gerust.  Het is altijd erg handig voor ons om binnen de familiekring van een patiënt 1 aanspreekpersoon te hebben.

Wij wensen jou een aangenaam verblijf en een spoedig herstel!

Coopman Patrick - hoofdverpleegkundige
Route 37
+32 (0)3 880 95 60

Je kan de hoofdverpleegkundige
telefonisch bereiken op weekdagen
tussen 07:00 en 15:30.