Medische registratieDe dienst medische registratie verzorgt de MKG en de MVG - samen de MZG (minimale ziekenhuisgegevens).

 

MKG of Minimale Klinische Gegevens

MKG-gegevens bevatten zowel administratieve als medische gegevens (diagnoses, ingrepen).  Op basis hiervan worden de ziekenhuisverblijven in (homogene) pathologiegroepen geklasseerd (APR-DRG groepering).  Deze pathologiegroep bepaalt in belangrijke en steeds toenemende mate de basisfinanciering van het ziekenhuis via zijn patiëntenmix.
In feite vertaalt MKG de realiteit van de medische activiteit van het ziekenhuis en meer en meer gebruikt de overheid deze registraties ook voor de toetsing van de medische kwaliteit in ziekenhuizen.

 

MVG of Minimale verpleegkundige gegevens

MVG, een soort meting van de geleverde zorgen door de verpleging, wordt eveneens gebruikt voor de financiering van het ziekenhuis.  Vier maal per jaar, gedurende een periode van 15 dagen, worden 78 verschillende verpleegkundige handelingen gescoord.  Dit geeft een beeld van de verpleegkundige activiteit volgens zorgbehoefte van de patiënt, evenals de nood aan personeelsinzet.

Deze registratie van ziekenhuisgegevens heeft als doel het te voeren gezondheidsbeleid van de FOD te ondersteunen, met name wat betreft:

  • het bepalen van de behoeften inzake ziekenhuisinstellingen
  • het vaststellen van de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningnormen voor de ziekenhuizen en hun diensten
  • de organisatie van de financiering van de ziekenhuizen
  • het uitstippelen van het beleid betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde en de paramedische beroepen
  • het uitstippelen van een epidemiologisch beleid

De MZG-registratie heeft eveneens tot doel het gezondheidsbeleid in het ziekenhuis te ondersteunen.  Dit gebeurt via een algemene en individuele feedback.  Ziekenhuizen kunnen zich op deze manier situeren ten opzichte van andere, gelijkaardige ziekenhuizen en daardoor hun intern beleid bijstellen.

Deze MZG-gegevens worden samen semestrieel doorgestuurd naar de FOD Volksgezondheid.

Damen Christ'l - teamverantwoordelijke
Route 73
+32 (0)3 880 90 61
  Voormiddag Namiddag
Maandag 07:30 - 12:30 13:00 - 17:00
Dinsdag 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Woensdag 07:30 - 12:30 13:00 - 17:00
Donderdag 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Vrijdag    
Zaterdag    
Zondag