Preventie en beschermingDe preventieadviseur staat in voor de preventie en bescherming van de medewerker

De interne dienst voor preventie en bescherming (IDPB) staat in voor de ondersteuning en begeleiding van:

 • de werkgever
 • het comité preventie en bescherming op het werk
 • de hiërarchische lijn
 • de werknemers

bij de uitbouw en uitvoering van het welzijnsbeleid. Dit welzijnsbeleid heeft tot doel het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk systematisch  - via dynamische risicobeheersing - te verbeteren en optimaliseren.

Het welzijnsbeleid heeft betrekking op volgende 7 domeinen:             

 • arbeidsveiligheid
 • arbeidsgezondheid
 • psychosociale risico’s
 • ergonomie
 • arbeidshygiëne
 • verfraaiing van de arbeidsplaats
 • aspecten van het leefmilieu die invloed hebben op voorgaande punten

Onze preventieadviseurs hebben een opleiding arbeidsveiligheid gevolgd. Zij werken samen met een externe dienst voor preventie en bescherming, zoals de arbeidsarts of de preventieadviseur psychosociale risico’s.

Een belangrijk overlegorgaan betreffende het welzijn op het werk is het comité voor preventie en bescherming (C.P.B.W.) waar in sociaal overleg de actuele thema’s betreffende het welzijn op het werk worden besproken.

De Vos Wim
Route 103
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Dinsdag 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Woensdag 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Donderdag 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Vrijdag 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Zaterdag    
Zondag