PsychologieErvaren klinisch psychologen helpen je bij vragen en problemen

De psychologische dienst van campus Rumst bestaat uit drie ervaren klinisch psychologen.

Tijdens jouw ziekenhuisopname kan je het soms moeilijk krijgen.  Je stelt je allerlei vragen, hebt nood aan specifieke hulp, je voelt je slecht in je vel,…  Misschien pieker je over zaken uit het verleden, maak je je zorgen over jouw behandeling of ben je bang voor de toekomst.

Doe dan zeker een beroep op onze psychologische dienst!  Vraag hun bijstand via de verpleegkundigen of de behandelende arts.  Zij zullen het nodige doen.

Maakt je behandelend arts zich zorgen over je psychologisch of emotioneel welzijn, dan kan hij of zij op eigen initiatief de psychologische dienst inschakelen.  Uiteraard wordt hierover altijd eerst met jou gecommuniceerd in alle openheid, want niemand kan je verplichten tot een gesprek met onze psychologen.

 

Ambulante psychologische hulpverlening

Je huisarts of een andere professionele hulpverlener kunnen je doorverwijzen naar onze psychologische dienst.  Je kan ook zelf contact opnemen met een van onze psychologen om een ambulante therapie op te starten.  

Onze ambulante psychologische hulpverlening richt zich tot de volgende doelgroepen:

 • jongeren vanaf 16 jaar
 • volwassenen
 • ouderen
 • koppels

Mensen met ernstige psychiatrische problemen of verslavingen verwijzen we door naar gespecialiseerde centra.

De duur van een therapie ligt niet vast.  Deze varieert van persoon tot persoon en naargelang de complexiteit van de problemen of klachten.

Een therapeutisch gesprek kost 30,00 euro per uur en wordt gefactureerd via AZ Rivierenland.

Het is ook mogelijk dat je tijdens een ziekenhuisopname in contact kwam met een van de psychologen en dat je beslist om nadien in therapie te komen.  Tijdens zo’n therapie worden jouw klachten, problemen of moeilijkheden grondig en diepgaand onderzocht.

Onze klinisch psychologen vervullen binnen het ziekenhuis een veelheid aan taken. Ze proberen steeds waar mogelijk op jouw hulpvraag in te gaan.

De psychologen van ons ziekenhuis zijn eveneens actief in de volgende domeinen:

 • oncologisch support team: ondersteuning en begeleiding van oncologische patiënten
 • palliatief support team: ondersteuning en begeleiding van palliatieve patiënten
 • rugschool: multidisciplinair programma ter preventie en behandeling van lage rugpijn
 • obesitascentrum: prechirurgische screening met het oog op een gastric bypass
 • diabetesconventie
 • chronisch pijnteam: algemeen ondersteunende dienst binnen het ziekenhuis voor de behandeling van complexe chronische pijn
 • respiratoire revalidatie
 • cardiale revalidatie

 

Voor professionele hulpverleners

Heb je als professionele hulpverlener een vermoeden van emotionele of psychologische problemen bij een patiënt?  Verwijs hem/haar dan voor een ambulante therapie door naar een van onze drie klinisch psychologen.   Wij vragen wel dat de patiënt ons zelf contacteert voor een afspraak.

Na een eerste telefonisch contact vindt zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek plaats. Onze psychologen staan altijd klaar voor overleg met externen, binnen de grenzen van hun beroepsgeheim.

Braem Leen
Route 120
+32 (0)3 880 99 01
  Voormiddag Namiddag
Maandag 08:30 - 12:00

12:00 - 16:00

Dinsdag 08:30 - 12:00 12:00 - 16:00
Woensdag 08:30 - 12:00 12:00 - 16:00
Donderdag 08:30 - 12:00 12:00 - 16:00
Vrijdag    
Zaterdag    
Zondag    

Verhavert Lieselotte
Route 90
+32 (0)3 880 99 02
  Voormiddag Namiddag
Maandag 08:30 - 12:00 12:00 - 16:30
Dinsdag 08:30 - 12:00  
Woensdag    
Donderdag 08:30 - 12:00 12:00 - 16:30
Vrijdag 08:30 - 12:00  
Zaterdag    
Zondag    

Ysebaert Gregory
Route 120
+32 (0)3 880 99 03
  Voormiddag Namiddag
Maandag 08:00 - 12:00 12:00 - 16:00
Dinsdag 08:00 - 12:00 12:00 - 16:00
Woensdag 08:00 - 12:00 12:00 - 16:00
Donderdag    
Vrijdag 08:00 - 12:00 12:00 - 16:00
Zaterdag    
Zondag