ReceptieReceptie vervult onthaal, administratieve, informatieve en organisatorische taken

De receptie is het gezicht van ons ziekenhuis.  Dit is immers de eerste dienst met wie jij als patiënt of  bezoeker contact hebt.

 

 

Hier wordt een veelheid aan taken uitgevoerd, zoals:

  • onthaal
  • patiënten wegwijs maken binnen het ziekenhuis
  • invoeren van bepaalde gegevens in de computer, zoals patiënteninformatie
  • maken van afspraken
  • inschrijven van patiënten voor het dagziekenhuis of voor een opname met overnachting
  • telefonische contacten

 

  

 

Kom je voor een opname dan wordt deze geregeld door de opnameplanner, die eveneens je kamerkeuze registreert. 

Het team van de receptie en onthaal bestaat uit 14 gemotiveerde administratieve medewerkers.  Het diensthoofd leidt haar afdeling op een gepaste wijze en geeft ondersteuning aan de collega’s bij hun taakuitvoering. De bekwaamheid van elke medewerker is essentieel voor de goede werking van de dienst onthaal.

 

Wegwijs in ons ziekenhuis

In de inkomhal van ons ziekenhuis staat een routebord.  Dit wijst u op een makkelijke manier de weg naar elke consultatie of verpleegafdeling.

Patiënten en hun begeleiders, alsook bezoekers kunnen op een aangename manier wachten in de wachtzaal.

 

Het identificatiebandje, ook voor jouw veiligheid!

Elke patiënt krijgt in het kader van de patiëntveiligheid een identificatiebandje om de pols.  Dit is voor ons erg belangrijk om je gedurende jouw verblijf in het ziekenhuis op een veilige manier te begeleiden. Draag dit identificatiebandje altijd en verwijder het nooit op eigen initiatief.

 

Heeft u verder nog vragen? Aarzel dan niet ze te stellen aan het onthaalpersoneel!

Lenaerts Nathalie
Route 120
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 07:00 - 12:00 12:00 - 21:00
Dinsdag 07:00 - 12:00 12:00 - 21:00
Woensdag 07:00 - 12:00 12:00 - 21:00
Donderdag 07:00 - 12:00 12:00 - 21:00
Vrijdag 07:00 - 12:00 12:00 - 21:00
Zaterdag 08:00 - 12:00 12:00 - 20:30
Zondag 08:00 - 12:00 12:00 - 20:30