Beleid en strategieIn een beleidsplan geeft het ziekenhuisteam aan wat het gaat doen om haar doelstellingen te realiseren.  Beleid voeren gaat immers over doelen bepalen en ze behalen door daartoe de juiste mensen en middelen in te zetten.

Dit plan gaat over het middellangetermijnbeleid van de volgende 5 jaar (2016-2021).  Het draait hierbij om de volgende vragen:

  • met welke ontwikkelingen hebben wij te maken?
  • is dat een kans of een bedreiging?

In dit plan worden de vanuit onze missie bepaalde kernwaarden omgezet in strategische doelen met bijhorende operationele doelen en tot slot vertaald in een jaarlijkse activiteitenlijst.

We maakten deze analyse op basis van wat het merendeel van de specialisten via individuele gesprekken of op disciplineniveau in talloze gesprekken aan ons meegaven.  Zij schetsten hoe zij hun discipline willen zien evolueren en wat ze als sterktes en knelpunten inzake werking en uitrusting (infrastructuur en apparatuur) zien.  Daarenboven is de input uit het verpleegkundig beleidsplan dat drie jaar geleden werd opgemaakt integraal meegenomen.  Als laatste stap stelden we op onze kwaliteitsbeleidsdag van november 2015 het actieplan 2016 op, waarbij ook de input vanuit de ondersteunende diensten werd meegenomen.  Alle stappen werden voorgelegd en goedgekeurd door het permanent overlegcomité, de medische raad en de raad van bestuur.