Ik heb een meldingIk heb een suggestie

De ombudsdienst luistert naar jouw ervaringen en bespreekt met de betrokken afdeling of arts jouw suggestie.  Jouw ervaring als patiënt is immers van grote meerwaarde en nuttig voor verdere optimalisatie van onze zorg!

 

Ik wil een (bijna)incident melden

Tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis merkte je misschien een onveilige situatie op of een (bijna)incident.  We spreken van een (bijna)incident wanneer er tijdens de zorg een onbedoelde gebeurtenis (bijna) heeft plaatsgevonden tijdens de zorg voor de patiënt en die tot schade aan de patiënt heeft geleid of had kunnen leiden.  In AZ Heilige Familie zetten we flink in om deze (bijna)incidenten tot een minimum te herleiden en sensibiliseren we zowel onze medewerkers als onze patiënten om onveilige situaties te melden. 

Belangrijk is dat we een NO BLAME-cultuur hanteren: medewerkers worden niet gesanctioneerd bij incidenten, maar worden juist aangemoedigd om dit te melden.  Elke melding wordt maandelijks besproken en tegelijkertijd zoeken we naar oplossingen om de zorg voor jou als patiënt zo veilig mogelijk te maken. 

 

Ik heb een klacht

De ombudsdienst luistert naar jouw ervaringen en bespreekt bij een klacht of er mogelijk een oplossing kan worden gevonden.  Je klacht wordt steeds vertrouwelijk behandeld. De ombudsdienst neemt hierin altijd een neutrale positie in.

Het verstrekken van juiste informatie kan soms de problemen al oplossen. Indien nodig wordt er een bemiddelend gesprek georganiseerd met de zorgverlener. Komt er geen oplossing uit de bus, dan word je geïnformeerd over eventueel andere mogelijkheden.

De ombudsdienst registreert eerst je klacht in het klachtenregistratiesysteem om ze nadien op een discrete manier te behandelen. Hierbij wordt altijd adviserend en bemiddelend opgetreden, binnen de wettelijke bepalingen. Je wordt op de hoogte gebracht van het gevolg dat al dan niet aan jouw klacht wordt gegeven.

Alle klachten worden behandeld en je krijgt steeds een antwoord per e-mail, brief of telefoon. Soms kan dit, om administratieve redenen, enige tijd duren. Vindt de ombudsdienst geen gepaste oplossing, dan verwijst de ombudspersoon je door naar andere instanties waar je eventueel terecht kan. Er wordt echter altijd eerst getracht een oplossing tussen beide partijen te bereiken.

 

Aanduiding van een vertegenwoordiger

Personen die optreden als vertegenwoordiger van een patiënt dienen te beschikken over een document waarin de patiënt bevestigt dat die betrokken persoon in zijn naam zijn rechten mag uitoefenen. Dit document is enkel geldig wanneer de patiënt het heeft opgemaakt op een moment dat hij of zij wilsbekwaam was.

 
1 Start 2 Complete
Contactgegevens