Comité voor EthiekIn de dagelijkse praktijk komen we vaak zaken tegen die ethisch geladen zijn. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met vrijheidsbeperking? Hoe gaan we om met behandelbeperking? Wat doen we bij een vraag naar euthanasie? Wat met de vraag naar abortus? ...

Het comité voor ethiek geeft algemene, schriftelijke, ethische adviezen en ondersteunt het ethisch overleg in de dagelijkse werking van ons ziekenhuis. Vaak verwijst het comité voor ethiek ook naar bestaande adviezen, opgesteld door het Raadgevend comité voor bio-ethiek of opgesteld door Zorgnet Vlaanderen.  Steeds geldt uiteraard dat de wetgeving wordt gerespecteerd: in ons ziekenhuis gebeurt dan ook bijvoorbeeld euthanasie en abortus op vraag van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger binnen het wettelijk voorziene kader.

 

Een christelijk waardenkader

Het ziekenhuis heeft een christelijke origine en waardenkader. Het ziekenhuis baseert zich voornamelijk op de 19 sterk onderbouwde ethische adviezen van Zorgnet met als doel richting te geven aan onze artsen en medewerkers.

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden comité voor ethiek

Het comité voor ethiek geeft advies bij alle ethische aspecten in het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het comité staat voor een drietal actiedomeinen:

  1. de begeleiding en advies over ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
  2. de beoordeling van experimenten waarbij menselijke proefpersonen betrokken zijn
  3. het advies over individuele gevallen waarbij ethische vragen gesteld worden.

 

Braem Leen
secretaris comité voor ethiek
Route 120
+32 (0)3 880 99 01
  Voormiddag Namiddag
Maandag 08:30 - 12:00  12:00 - 15:00
Dinsdag 08:30 - 12:00 12:00 - 15:00
Woensdag 08:30 - 12:00  12:00 - 15:00
Donderdag 08:30 - 12:00  12:00 - 15:00
Vrijdag 08:30 - 12:00  12:00 - 15:00
Zaterdag    
Zondag    

dr. Abts Hilde
Neurologie, voorzitter comité voor ethiek
Route 120
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
Werkt aan conventietarief

.