DwangmedicatieWat is dwangmedicatie?

Dwangmedicatie is het geven van medicatie tegen de wil in van de patiënt. Dwangmedicatie is alleen mogelijk tijdens een opname in het ziekenhuis; buiten de instelling is dwangmedicatie niet mogelijk. In AZ Heilige Familie wordt dwangmedicatie uitzonderlijk toegepast, in overleg met het zorgteam en volgens een strikt vastgelegde procedure.

 

Wanneer wordt dwangmedicatie toegediend?

Het toedienen van dwangmedicatie kan verschillen naargelang de situatie van de patiënt:

  • om te verhinderen dat de patiënt zichzelf of iemand uit de omgeving kwetst
  • om ernstige materiële schade te voorkomen
  • om prikkels en regulatie van bewegingsdrang te verminderen
  • om impulscontrole te beheersen

 

Beslissing tot toedienen dwangmedicatie

De beslissing om dwangmedicatie toe te dienen komt vanuit het begeleidend team, steeds in overleg met de arts. De vraag voor het toedienen van dwangmedicatie kan komen van elk teamlid in samenspraak en in overleg met andere teamleden.

 

Toedienen van dwangmedicatie

De verpleegkundige die de maatregel uitvoert, moet alle handelingen in verband met dwangmedicatie en fysieke hantering van een patiënt beheersen en moet de maatregel in een zo concreet mogelijke bewoording kunnen motiveren ten aanzien van de patiënt, zijn familie en andere hulpverleners.

 

Heb je vragen?

Contacteer de behandelend arts en een verpleegkundige van de afdeling indien je bezorgd bent of hierover vragen hebt.  We zijn er om jou te helpen!