FixatieFixatie gebeurt enkel uit veiligheidsoverwegingen en na overleg

Fixatie wordt in AZ Heilige Familie enkel toegepast uit veiligheidsoverwegingen om lichamelijke letsels bij de patiënt zelf of bij anderen te voorkomen.  Dit klinkt gemakkelijk, maar het blijft een moeilijke keuze…  Je 'berooft' immers iemand tijdelijk van zijn vrijheid.

De beslissing tot fixatie wordt daarom gemaakt in samenspraak met de patiënt zelf en/of familie, alsook de behandelend arts.  Uitzondering hierop zijn crisissituaties, waarbij het multidisciplinair overleg nadien gebeurt.

Wanneer de keuze tot fysieke fixatie is gemaakt,  zullen onze zorgverleners steeds op een correcte manier van fixeren.   Elke zorgverlener krijgt daarom regelmatig vorming.  Naast het theoretisch kader en de inhoud van ons fixatieprotocol krijgen onze medewerkers ook toelichting over de verschillende fixatiemogelijkheden die we in ons ziekenhuis gebruiken en oefenen ze deze technieken om correct en menselijk te fixeren bij elkaar.  Door te oefenen bij collega’s ervaar je immers hoe het voelt om zelf gefixeerd te zijn, wat de mogelijkheid tot inleving met de patiënt vergroot.

 

Patiëntenfolders: