IsolatieIsolatie gebeurt enkel uit veiligheidsoverwegingen en na overleg

Isolatie, al dan niet gecombineerd met fixatie, wordt in AZ Heilige Familie enkel toegepast uit veiligheidsoverwegingen om lichamelijke letsels bij de patiënt zelf of bij anderen te voorkomen.  Dit klinkt gemakkelijk, maar het blijft een moeilijke keuze…  Je 'berooft' immers iemand tijdelijk van zijn vrijheid.

De beslissing tot isolatie wordt daarom gemaakt door de behandelend arts én de verpleegkundige, die beiden akkoord moeten gaan over de toepassing van de afzonderingsprocedure.  Dit wil dus zeggen dat de behandelend arts niet alleen de beslissing kan nemen zonder goedkeuring van de verantwoordelijke verpleegkundige en omgekeerd.  Uitzonderlijk kan een patiënt geïsoleerd worden op eigen aanvraag en indien de arts hiermee akkoord gaat vanuit therapeutisch standpunt, bijvoorbeeld bij een angstige patiënt die zich veiliger voelt in de afzonderingskamer.

Bij beslissing tot verblijf in de afzonderingskamer, worden tussen de behandelend arts en de verpleegkundige verdere afspraken gemaakt over het al dan niet fixeren (en de manier waarop) en het al dan niet toedienen van medicatie (en de manier waarop).  Tijdens de periode van de isolatie controleert de verpleegkundige volgens noodwendigheid maar minstens om de 2 uur de patiënt en volgt nauwkeurig de fysieke parameters op. De arts volgt de patiënt eveneens intensief op, evalueert de psychische toestand en past zo nodig de medicatie en behandeling aan.

De duur van de afzondering zal zo beperkt mogelijk blijven.  Zodra de behandelend arts en de verpleegkundige hierover akkoord zijn, stopt de afzondering onmiddellijk.