OrgaandonatieOrgaandonatie kan een leven redden

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.  Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen worden gebruikt om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

 

 

 

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen jouw organen na uw dood verwijderd worden, tenzij je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven.  Iedereen is dus in principe orgaandonor, tenzij dit uitdrukkelijk wordt geweigerd.  In AZ Heilige Familie zal de behandelend arts mogelijke orgaandonatie wel steeds bespreken met de naaste familie van de overleden patiënt.

 

Algemene procedure

Je kan vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Je kan het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.
De gemeente voegt de informatie toe aan het rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet. De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

 

Orgaandonatie in AZ Heilige Familie

Orgaandonatie gebeurt in het AZ Heilige Familie vanuit de afdeling intensieve zorgen. Wanneer een patiënt hersendood werd verklaard, zullen intensivisten nagaan of orgaandonatie mogelijk is. Indien de patiënt gedurende het leven geen verzet heeft aangetekend, komt hij of zij in aanmerking om organen af te staan en steeds in overleg met de familie. Vervolgens wordt de transplantatiecoördinator verwittigd. Op basis van onderzoek en het medisch dossier zal de coördinator bepalen welke organen geschikt zijn voor donatie. Bij een positief advies neemt de transplantatiecoördinator contact op met Eurotransplant. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de toewijzing van organen binnen België en bekijkt aan wie de organen kunnen worden toegewezen zodat de desbetreffende ziekenhuizen op de hoogte kunnen gebracht worden.  

Ondertussen wordt in AZ Heilige Familie het operatiekwartier op de hoogte gebracht en wordt de prelevatie (dit is het operatief verwijderen van de geschikte organen uit het lichaam van de donor) voorbereid. De ingreep start meestal in de avond zodat de verschillende transplantatieteams aanwezig kunnen zijn om de door hun geselecteerde organen uit het lichaam van de donor te verwijderen. Het overleden lichaam gaat nadien terug naar de ziekenhuisafdeling, rekening houdend met de religieuze en culturele waarden en wensen van de patiënt en/of familie. 

AZ Heilige Familie voert enkel prelevaties uit bij overleden donoren. Voor levende orgaandonatie - bijvoorbeeld het afstaan van een nier - werken we samen met het UZA.  

 

Wens je meer informatie?

Surf dan naar deze website van de federale overheid.