Orgaandonatie



Orgaandonatie kan een leven redden

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.  Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen worden gebruikt om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

 

 

 

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen jouw organen na uw dood verwijderd worden, tenzij je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven.  Iedereen is dus in principe orgaandonor, tenzij dit uitdrukkelijk wordt geweigerd.  In AZ Heilige Familie zal de behandelend arts mogelijke orgaandonatie wel steeds bespreken met de naaste familie van de overleden patiënt.

 

Procedure

Je kan vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Je kan het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.
De gemeente voegt de informatie toe aan het rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

 

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

 

Wens je meer informatie?

Surf dan naar deze website van de federale overheid.