Palliatieve zorgenPalliatieve zorgen in AZ Heilige Familie

Wie bedreigd wordt met een levensbedreigende aandoening ziet zijn leven van de ene op de andere dag veranderen. In vele gevallen is een behandeling mogelijk. Wanneer genezen echter niet mogelijk is, kan met een palliatieve benadering gezocht worden naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven.

Binnen ons ziekenhuis trachten we patiënten vanuit verschillende invalshoeken zo goed mogelijk te omkaderen en te benaderen vanuit hun unieke mens-zijn. Op medisch vlak wordt er alles aan gedaan om de levenskwaliteit van mensen zo hoog mogelijk te houden door te zoeken naar een optimale pijncontrole, lastige symptomen te onderdrukken en comfortzorg aan te bieden. We trachten met respect voor de patiënt en zijn familie en in onderling overleg het meeste aangewezen traject uit te stippelen. Er wordt geluisterd naar ieders verlangens en behoeften en we begeleiden mensen in het nemen van soms lastige beslissingen.

Patiënten kunnen beroep doen op het palliatief support team voor psychologische, emotionele en spirituele ondersteuning. Ze kunnen er met hun vragen en twijfels terecht bij een team van psychologen, pastorale medewerkers, verpleegkundigen en diëtisten.

Als er gekozen zou worden voor palliatieve thuiszorg of een palliatieve eenheid, kan onze sociale dienst zorgen voor een vlotte doorverwijzing. 

 

 

Wat na overlijden?

Na een overlijden kunnen partners, kinderen en familieleden, indien gewenst, terecht bij de psychologen van het palliatief support team voor een rouwbegeleiding.

 

Patiëntenfolders: