Reanimatiebeleid (DNR)In een ziekenhuis dienen vaak beslissingen genomen te worden over het al dan niet reanimeren van patiënten en over het al dan niet opstarten of afbouwen van andere behandelingen met betrekking tot het levenseinde.
Op basis van internationale richtlijnen en in overleg met het comité voor ethiek werd in AZ Heilige Familie een reanimatiebeleid ontwikkeld, dat in het hele ziekenhuis wordt toegepast.  De bedoeling van het beleid is te vermijden dat patiënten die in een medisch uitzichtloze situatie verkeren, nodeloos gereanimeerd worden.

 

De wereldwijd gebruikte codes voor reanimatie zijn de DNR-codes, waarbij "DNR" staat voor "Do Not Resuscitate", ofwel "Reanimeer Niet".
Ook in AZ Heilige Familie worden deze codes gehanteerd.

 

  • DNR 0 = geen therapiebeperking
  • DNR 1 = geen reanimatie
  • DNR 2 = therapie niet uitbreiden
  • DNR 3 = therapie afbouwen