Hoe tevreden zijn onze patiënten?Jouw mening telt!

AZ Heilige Familie vindt het belangrijk om de tevredenheid van onze patiënten te meten en hieraan verbeteracties te koppelen.

 

We voorzien 4 metingen per jaar.

  • In oktober en maart doen we mee aan de Vlaamse Patiëntenpeiling: dit is een tevredenheidsmeting die ontwikkeld werd door de Vlaamse Overheid in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform. Doordat alle deelnemende ziekenhuizen gebruik maken van eenzelfde vragenlijst, kunnen we de resultaten van deze meting vergelijken met onze collega-ziekenhuizen. De resultaten zijn publiek toegankelijk op de centrale website van de overheid en worden eveneens gepubliceerd op onze eigen website.
  • In januari en juli meten we de tevredenheid met de Patiëntenmonitor: een vragenlijst die ons in staat stelt meer gericht te kunnen inspelen op gestelde behoeften van onze patiënten en waarop concrete acties kunnen plaatsvinden. Deze resultaten worden gepubliceerd op onze eigen ziekenhuiswebsite.

 

Uiteraard worden alle gegevens door een externe organisatie anoniem verwerkt.

 

We danken jou alvast voor jouw medewerking, we hechten immers veel belang aan jouw mening!