PatiëntenmonitorWaar de Vlaamse Patiëntenpleiling gebruik maakt van uniforme vragenlijsten voor alle deelnemende ziekenhuizen, wensen wij eveneens nog een stapje verder te gaan.

De Patiëntenmonitor is een vragenlijst, opgesteld specifiek op maat van ons ziekenhuis.  Op deze manier kunnen we snel inspelen op de behoeften van onze patiënten en kunnen wij concrete acties koppelen aan de resultaten van jullie antwoorden.

De resultaten van deze enquêtes, welke we 2 x per maand meten (januari en juli), zijn terug te vinden op deze pagina.