Onze kwaliteit in cijfersVlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals

AZ Heilige Familie neemt deel aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²).  Door het naleven van kwaliteitsindicatoren kunnen wij de kwaliteit van onze zorg nauwkeurig opvolgen.  Dit levert het nodige cijfermateriaal op om het kwaliteitsniveau te meten.

Dit Vlaams Indicatorenproject ging in 2011 van start om meer transparante resultaten te bekomen inzake de kwaliteit van de zorgverlening in Vlaamse ziekenhuizen.  In dit kader werd een basisset van klinische proces- en resultaatsindicatoren afgebakend.  Op dit moment worden indicatoren voor 5 domeinen ontwikkeld:

  • pathologiespecifieke indicatoren, met betrekking tot: 1. moeder en kind 2. orthopedie (heup- en knieprothesen) 3. cardiologie (hartinfarct) 4. borstkanker
  • ziekenhuisbrede indicatoren, met betrekking tot: 5. een aantal ziekteoverkoepelende kwaliteitscriteria

 

 

De ontwikkelingsgroepen zijn samengesteld uit klinisch experten, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en wetenschappers.   De indicatoren worden nauwkeurig gedefinieerd.  De meet- en registratiemethodes worden gedetailleerd beschreven in een overeenkomst met de professionals.  Zo kunnen alle deelnemende ziekenhuizen ze uniform toepassen en kunnen de resultaten van verscheidene ziekenhuizen met elkaar vergeleken worden.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de specifieke kenmerken van elk ziekenhuis en de kenmerken van de patiënten die er verpleegd worden.

Van zodra ze gekend zijn zal je de resultaten behaald door ons ziekenhuis kunnen vinden op de website van de Vlaamse overheid www.zorgkwaliteit.be, waar de resultaten gerangschikt zijn per medische discipline en per ziektebeeld.

 

Met het publiceren van onze zorgresultaten willen we:

  • Onze patiënten informeren: Je krijgt als patiënt een beter beeld van de resultaten van onze zorg.  Dit stelt je in staat om bewuste keuzes te maken in verband met jouw behandeling.
  • Onszelf verbeteren: Via vergelijking van onze eigen resultaten met die van andere ziekenhuizen stellen we onze resultaten telkens opnieuw in vraag.  We willen op die manier onze kwaliteit bewaken en verbeteren waar nodig.
  • Ons maatschappelijk verantwoorden: Gezondheidszorg kost de maatschappij veel geld.  Het publiek heeft recht op een verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen.
  • Onze resultaten kaderen: Correcte informatie en situering van deze informatie zijn belangrijk voor een juiste interpretatie en analyse.  Niet alle ziekenhuizen zijn gelijk: de omgeving, de structuur en diensten die het ziekenhuis aanbiedt, de types patiënten die naar het ziekenhuis verwezen worden,… kunnen invloed hebben op de resultaten.  Door onze eigen resultaten te publiceren plaatsen we die in de juiste context en kunnen ze beter begrepen worden.