Ziekenhuisspecifieke mortaliteitsratioLage sterftecijfers in AZ Heilige Familie

Het sterftecijfer in AZ Heilige Familie te Rumst ligt  27,3% lager dan het gemiddelde van de 3M benchmark (waaraan 68 ziekenhuizen participeren) in België.  Absoluut bedraagt het sterftecijfer 1,91% ten opzichte van 2,62% voor het gemiddelde van alle deelnemende ziekenhuizen. Dit cijfer houdt rekening met de ernst van de pathologie die verschilt per ziekenhuis, zodat de data vergelijkbaar zijn.

De diverse kwalititeitsinitiatieven de laatste jaren in het ziekenhuis (een uitgebreid team hoogopgeleide spoedartsen, de  permanente aanwezigheid van een geneesheer-specialist  met bekwaming in doorgedreven reanimatie op intensieve zorgen,  de opleiding  inzake een Early Warning Systeem, de voorbereiding op de internationale NIAZ/Qmentum accreditering, deelname aan het Vlaams indicatorenproject, …) werpen hun vruchten af.

 

2014/1 AZ Heilige Familie - gemiddeld risico

Risicogroep N overleden N aantal patiënten Distributie overleden Obs. mortaliteit % dood/tot. Ratio mortaliteit hosp/bench

RoM 1  (laag)

 0  2998  0,00% 0,00%   0,0000

RoM 2

 9  826  11,11%  1,09%  0,3567

RoM 3

 36  327  44,44%  11,01%  0,8199

RoM 4  (hoog)

 36  99  44,44%  36,36%  0,8504

Totaal

 81

 4250

100% 

 1,91%

0,7270 

 

 

 3M Benchmark van 68 ziekenhuizen ter vergelijking 

Distributie overleden (%) Obs. mortality % died/tot
4,17% 0,15%
20,91% 3,05%
41,37% 13,43%
33,55% 42,76%
100% 2,62%

 Laatst beschikbare data  eerste semester  2014  (databron 3M benchmark)