Slikkliniek 

Een slikstoornis - of dysfagie - is een probleem bij het slikken: het transport van vloeistoffen, vaste voeding of speeksel via de mond en slokdarm naar de maag wordt verstoord. Je kan het gevoel hebben dat eten lang duurt of dat het moeilijk is om te beginnen slikken. Voeding kan in de mond en keel blijven steken, je kan pijn ervaren bij het slikken of je frequent verslikken.

 

Slikstoornissen komen voor bij 3 tot 5% van de bevolking. Dit cijfer kan echter oplopen tot meer dan 50% bij patiënten met neurodegeneratieve ziektebeelden (zoals Parkinson of ALS), na een beroerte (CVA) en bij patiënten met hoofd- en/of halstumoren. Ook komen slikproblemen vaker voor bij 65-plussers. Een groot aantal patiënten herkennen zelf het probleem niet of denken dat ze niet geholpen kunnen worden.

 

Wat zijn de gevolgen van een slikstoornis?

Slikstoornissen kunnen echter leiden tot ernstige sociale en medische gevolgen, zoals gewichtsverlies door ondervoeding, uitdroging en terugkerende luchtweginfecties. Wanneer er (herhaaldelijk) voeding of drank in de luchtweg terechtkomt, kan dit een longontsteking veroorzaken. Het is daarom van groot belang om tijdig het probleem te herkennen en actie te ondernemen.

We hebben daarom in AZ Heilige Familie de slikkliniek opgericht, waarin artsen en logopedisten, elk met hun eigen kennis en expertise, samenwerken om jouw slikprobleem aan te pakken. Je wordt als patiënt onderzocht en vervolgens bekijken onze specialisten samen hoe jouw slikprobleem optimaal wordt behandeld. Daarnaast worden - indien nodig - andere paramedici (diëtisten, ergotherapeuten, kinesisten) ingeschakeld om bijkomend advies te formuleren.

 

dr. Broes Katrien - diensthoofd NKO
Neus, keel, oren
Route 120
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
Werkt aan conventietarief
  Voormiddag Namiddag
Maandag    
Dinsdag 08:30 - 11:30 13:15 - 16:15
Woensdag   13:15 - 16:15
Donderdag   17:30 - 19:45
Vrijdag 08:30 - 11:30  
Zaterdag    
Zondag    

Met bijzondere interesse voor:

  • kinder-NKO: neus- en keelamandelen, buisjes
  • functionele en endoscopische neus- en sinusheelkunde
  • gehoorstoornissen en oorsuizen, functionele oorheelkunde
  • evenwichtsproblematiek
  • benigne halschirurgie, stem- en slikproblemen
  • snurken en slaapstoornissen
  • respiratoire allergieën

Dr. K. Broes is een jonge en enthousiaste NKO-arts die zich naast de algemene en pediatrische NKO vooral toelegt op functionele en endoscopische neus- en sinuschirurgie, functionele oorchirurgie, benigne keel- en halschirurgie, duizeligheidsproblematiek en behandeling van snurkstoornissen. Ze is ook werkzaam als consulente in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).


Laeremans Els
Route 50
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 07:00 - 12:00 12:00 - 14:30
Dinsdag 07:00 - 12:00 12:00 - 14:30
Woensdag    
Donderdag 07:00 - 12:00 12:00 - 14:30
Vrijdag 07:00 - 12:00 12:00 - 14:30
Zaterdag    
Zondag    

Van Assche Charlotte
Route 50
+32 (0)3 880 90 11
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 07:30-12:30  
Dinsdag 07:30-12:00  
Woensdag 07:30-12:00  
Donderdag 07:30-12:30  
Vrijdag    
Zaterdag    
Zondag    

Patiëntenfolders: