Antwerp BRAdayOp 18 oktober organiseert BRA-day een infosessie over borstreconstructies. Alle vrouwen en mannen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd worden met borstkanker zijn van harte welkom! Check www.antwerpbraday.be voor meer info.