Onaangekondigde audit Zorginspectie 

Nalevingstoezicht internistisch en chirurgisch traject

Op 7 augustus kregen we een onaangekondigde controle van de Zorginspectie m.b.t. het chirurgisch en internistisch traject.

 

Wat waren de eerste bevindingen?

De audit is prima verlopen en wij danken dan ook graag alle medewerkers die rechtstreeks en onrechtstreeks bij deze audit betrokken waren.  De eerste terugkoppeling is positief en de Zorginspectie heeft alvast gemeld dat een herinspectie niet nodig is. Alle grote aandachtspunten waren in orde, weliswaar zijn er een aantal kleine werkpunten die we verder moeten opvolgen, zoals bijvoorbeeld de systematische registratie van pijnbevraging in het patiëntendossier. We wachten nog het definitief verslag van Zorginspectie af en zullen hierrrond verdere maatregelen nemen.

 

Het definitieve rapport...

Het officiële rapport van de Zorginspectie volgt in de loop van volgende maand.  Zodra wij de definitieve versie ontvangen, publiceren wij dit integraal op onze website.