Werelddiabetesdag 2018Diabetes komt steeds vaker voor: zowat elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de diagnose. Daarnaast is er nog een grote groep mensen die niet weet dat er een probleem is met hun suikerhuishouding.

Voorkomen blijft beter dan genezen, ook als er diabetes is vastgesteld geldt dit principe. Tegenwoordig beschikken we over een brede waaier van medicatie om de ziekte onder controle te houden en het ontstaan van complicaties te voorkomen.

Op werelddiabetesdag vestigen we extra aandacht op diabetes en op de preventie ervan. De impact van diabetes op een gezin valt niet te onderschatten, maar vaak bieden gezinsleden juist ook heel wat steun voor mensen met diabetes, zowel op emotioneel als praktisch vlak . Vandaar dat het thema 'diabetes en familie' dit jaar centraal staat.

 

Wat is diabetes nu juist en wat zijn de symptomen?

https://www.azheiligefamilie.be/sites/default/files/PDF/14._azhfr_11910_magazine_februari_2017_diabetes.pdf?fbclid=IwAR0FK3sf_dyre1lxpHXSKa3Zbjt8N9LwJNpA-Q_yauhZeUXoFYPUA4UEvhA