Ik wens mijn patiëntendossier op te vragenElke patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden dossier met de mogelijkheid tot inzage en afschrift.  Ben je in het ziekenhuis opgenomen en je wenst je dossier in te kijken, vraag dit dan rechtstreeks aan de arts.  Eens uit het ziekenhuis ontslagen, moet je een aanvraag tot inzage van je dossier richten aan de ombudsdienst.

Er wordt geen afschrift van jouw dossier gegeven indien de beroepsbeoefenaar aanwijzingen heeft dat de patiënt onder druk staat om de betrokken informatie aan derden mee te delen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de werkgever of een verzekeringsmaatschappij.

 

Voor het opvragen van je patiëntendossier zijn de volgende scenario’s mogelijk:

 • Ik vraag de inzage van mijn patiëntendossier zelf aan
  De patiënt dient een schriftelijke aanvraag tot inzage of afschrift van zijn medisch dossier te richten aan de ombudsdienst.  Gebruik voor dit verzoek het formulier dat je onderaan deze pagina vindt. Vanaf de ontvangst van jouw verzoek heeft de beroepsbeoefenaar 15 dagen de tijd om het dossier af te leveren.
 • Ik vraag als vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger van de patiënt het patiëntendossier mits machtiging door de patiënt
  Een vertegenwoordiger wordt voorafgaand benoemd door de patiënt om in zijn plaats de patiëntenrechten uit te oefenen indien en zolang hij hiertoe zelf niet in staat zou zijn. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig. Voor meer informatie kan je met de ombudsdienst contact opnemen.
 • Wat na overlijden van de patiënt?
  Na overlijden van de patiënt kunnen de partner en verwanten tot en met de tweede graad - de ouders, kinderen, broers en zussen, kleinkinderen en grootouders - het patiëntendossier onrechtstreeks inzien. Dit gebeurt dan via een door hen aangeduide beroepsbeoefenaar, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Tevens dient hiervoor aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
  • De patiënt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.
  • Het verzoek tot inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene.  Mogelijke redenen zijn het vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten,…
  • Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.
   Neem contact op met de ombudsdienst indien u hierover vragen heeft.

 

Wens je een afschrift van jouw medisch dossier, dan rekent het ziekenhuis een kostprijs aan voor de verwerking hiervan.  Volgende tarieven worden gehanteerd:

 • deel van een papieren dossier: 5 euro
 • deel van een papieren dossier met inbegrip van CD-rom: 15 euro
 • totaaldossier (meerdere jaren en/of meerdere disciplines) met CD-rom: 25 euro

Het bedrag dient voorafgaand betaald te worden. Na jouw aanvraag zal men jou aangeven welk bedrag je precies dient over te schrijven. Deze overschrijving dient te gebeuren op het nummer:

IBAN: BE85 5522 6176 0006  -  BIC: GKCCBEBB

 

AANDACHT:

Je kan enkel ZELF als patiënt een aanvraag doen tot afschrift van jouw eigen dossier. 
Je kan GEEN dossier opvragen van iemand anders, tenzij jouw minderjarig kind.

 
1 Start 2 Complete
Contactgegevens
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg png pdf doc docx xls xlsx.