OmbudsdienstEen verblijf in het ziekenhuis is een ingrijpende ervaring. Onze artsen en medewerkers zijn zeer begaan met jouw welzijn als patiënt. Ze bieden je een deskundige opvang en begeleiding.

Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over het verloop van je ziekenhuisopname of over bepaalde aspecten van de geleverde zorg.  Bespreek dit dan eerst met de zorgverstrekker zelf. Vaak berusten dergelijke situaties op een misverstand.  Een open en directe communicatie biedt meestal de oplossing.

Indien dit voor jou niet werkt, kan je altijd terecht bij de ombudsdienst. Die is er in de eerste plaats voor de patiënt zelf, maar staat ook ter beschikking van je vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon.

De ombudspersoon is bevoegd voor de vragen en klachten die verband houden met de schending van de rechten van de patiënt door de beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken.  Deze klachten of vragen hebben met een medisch, verpleegkundig of een ander beroepsmatig aspect van de gezondheidszorg te maken.

Verder vervult de ombudsdienst ook nog de volgende opdrachten:

  • het verstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie
  • het formuleren van aanbevelingen om herhaling van tekortkomingen te voorkomen

 

 

Caremans Nicole
Route 39
+32 (0)3 880 92 09 (bij afwezigheid kan je een bericht inspreken op de voicemail)
+32 (0)3 880 95 95
  Voormiddag Namiddag
Maandag 09:00 - 12:30  op afspraak
Dinsdag 09:00 - 12:30  op afspraak
Woensdag 09:00 - 12:30  op afspraak
Donderdag 09:00 - 12:30  op afspraak
Vrijdag    
Zaterdag    
Zondag    

Je kan bij afwezigheid:

Je wordt zo spoedig mogelijk opnieuw gecontacteerd door de ombudsdienst.