Netwerk Helix: 6 Antwerpse ziekenhuizen werken nauw samenAZ Heilige Familie is lid van de groepering UZA - Monica - AZ Heilige Familie - AZ Klina - Sint-Jozefkliniek Malle en Sint-Jozefkliniek Bornem

Sinds 2015 is ons ziekenhuis aangesloten aan de groeperingsovereenkomst UZA - AZ Monica, welke sinds 2017 verder werd uitgebreid met AZ Klina in Brasschaat, Sint-Jozefkliniek Malle en recent ook de Sint-Jozefkliniek Bornem.  Het doel van dit groeiend zorgnetwerk is om hooggespecialiseerde zorg en nieuwe behandelingen verder toegankelijk te maken voor de brede Antwerpse regio.  De ziekenhuizen vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding.

 

Vraag naar hoogkwalitatieve en interdisciplinaire zorg beter opvangen

Een toekomstgericht gezondheidsbeleid vraagt meer samenwerking tussen de disciplines en een zorgaanbod dat afgestemd is op de vraag van de patiënt.  De ziekenhuizen binnen deze groepering werken aan een innoverend netwerkmodel dat specialistische tweedelijnszorg en complexe derdelijnszorg samenbrengt, zodat we referentiecentra kunnen uitbouwen over de verscheidene campussen heen.  Antwerpse patiënten vinden binnen onze groepering dus alle zorg in de nabijheid van hun eigen woonplaats.